Je hebt de flash plugin nodig om dit element te zien.

Tarieven

  • Eerste consult (60+30 min).: € 90,00
  • Vervolgconsulten (30 min.) : € 30,00

Vergoedingen

Diëtistenpraktijk Ellen Winters heeft contracten met diverse zorgverzekeraars. Dit betekent dat als u bij een van deze zorgverzekeraars verzekerd bent, u mogelijk via deze verzekering recht hebt op vergoeding van een deel van de consulten. Dieetadvisering zit in de basisverzekering voor 3 uur per kalenderjaar.

In veel aanvullende verzekeringen zit ook een vergoeding voor dieetbehandeling waarop u aanspraak kan maken NA het gebruik van de 3 uur uit de basisverzekering.

Hiernaast hebben mensen die behandeld worden binnen de ketenzorg (voor Diabetes, Cardiovasculair risicomanagement en COPD) recht op volledige vergoeding van de behandeling door de diëtist. Deze vergoeding valt niet onder het eigen risico. U komt dan via uw praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige. Diëtistenpraktijk Ellen Winters is ook in 2016 aangesloten bij de ketenzorgorganisatie Pozob.

De behandeltijd bestaat uit directe en indirecte tijd. De directe tijd is het face to face of telefonisch contact. De indirecte tijd is de tijd die de diëtist gebruikt om alle gegevens te verwerken, uw voeding te berekenen, behandelplan op te stellen, vragen via email te beantwoorden en indien nodig overleg te plegen met en/of te rapporteren naar de verwijzer.

U kunt ook in veel gevallen uw rekeningen voor voedingsadvies (advies zonder medische noodzaak) indienen bij uw verzekeraar. De vergoedingen kunt u vinden in uw polis, meestal bij preventieve gezondheidscursussen/voedingsadvies. Dit wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

De vergoedingen voor de diëtist vanuit de basisverzekering vallen onder uw eigen risico. Uitzondering hierop zijn de vergoedingen voor de behandeling van kinderen onder de 18 jaar en behandeling vanuit de ketenzorg. Hierover betaalt u geen eigen risico!

Zodra u geen recht meer heeft op vergoeding via de zorgverzekeraar voor uw voedings- of dieetadvies wordt het gestelde uurtarief in rekening gebracht in eenheden van 15 minuten.

Voor onze administratie is het van belang dat u tijdens het eerste consult aangeeft welke zorgverzekeraar, soort polis en polisnummer u heeft en of u dit kalenderjaar al een diëtist heeft bezocht.

Heeft u een afspraak gemaakt en bent u verhinderd, dan kunt u de afspraak tot minimaal 24 uur van tevoren nog afzeggen. Meldt u het te laat of laat u verstek gaan zonder het te melden, dan wordt de voor u geplande directe tijd bij u in rekening gebracht.

Wij doen er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat eerst met ons te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Wij zijn aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Meer informatie treft u hier aan.

De behandelvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij de diëtist.

Diëtistenpraktijk ellen winters
040 20 26 354
info(at)ellenwinters.nl

Correspondentieadres / hoofdlocatie:
Heijerstraat 29
5563 BM Westerhoven

Nevenlocaties:
Paramedisch Centrum Van Hoof, Escudohof 2, Dommelen (Valkenswaard)

Therapiecentrum Valkenswaard Antwerpsebaan 10, Valkenswaard